Lễ kỷ niệm năm thứ 23 Ngày Nhân Quyền VN.
Hình: VOA (Tiếng Việt)

Thưa quý thính giả,

Ngày Thứ Năm, 11 tháng 05 vừa qua, một lần nữa, Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại hải ngoại đã long trọng kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Việt Nam tại trụ sở Thượng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ ở Thủ Đô Washington. Đây là lần thứ 23 liên tục, để hỗ trợ tiến trình dân chủ hoá và tôn trong nhân quyền tại Việt Nam.

Để hiểu rõ về Ngày Nhân Quyền Việt Nam, xin mời quý thính giả nghe sau đây bài “Sơ lược về Ngày Nhân Quyền Việt Nam”.

-~=0=~-

Ngày Nhân Quyền Việt Nam 11 tháng Năm đã thành hình theo một diễn tiến khởi đầu từ Tiểu Bang Virginia, Hoa Kỳ, vào đầu năm 1994.

 

Do Nghị Viên Alan Mayer đề xướng và 8 đồng viện bảo trợ, ngày 8 tháng 02 năm 1994, Hạ Viện Tiểu Bang Virginia đã thông qua Nghị Quyết số 275, và Thượng Viện Virginia cũng thông qua Nghị Quyết này vào ngày 17 tháng 02 năm 1994, quy định ngày 11 tháng 05 năm 1994, là Ngày Nhân Quyền Việt Nam tại Virginia.

 

Sở dĩ Nghị Viện Virginia chọn ngày 11 tháng 05 là Ngày Nhân Quyền Việt Nam, vì bốn năm trước đó, ngày 11 tháng 05, 1990, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đã công khai đưa ra Lời Kêu Gọi của Cao Trào Nhân Bản tại Sài Gòn, đòi nhà cầm quyền Cộng Sản phải tôn trọng các quyền căn bản của người dân, phải chấp nhận sinh hoạt chính trị đa nguyên, phải trả lại người dân quyền lựa chọn một chính thể phù hợp với nguyện vọng của mình qua bầu cử tự do và công bằng. Sau đó, BS Quế đã bị bắt lại, và bị kêu án 20 năm tù vào năm 1991.

 

Ngày 25 tháng 02 năm 1994, một phái đoàn gồm quý vị lãnh đạo tinh thần, và đại diện của Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn cùng Tổ Chúc Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản đã tới Nghị Viện Virginia tại Thủ Phủ Richmond, để chính thức nhận Nghị Quyết 275 từ tay các Nghị Viên và Nghị Sĩ Tiểu Bang. Trong lễ trạo Nghị Quyết Ngày Nhân Quyền Việt Nam này, Nghị Viên Alan Mayer đã tuyên bố: Lời Kêu Gọi của Cao Trào Nhân Bản công bố ngày 11 tháng 05, năm 1990, đã “nói lên nguyện vọng và nỗi khao khát của dân chúng Việt Nam, và nó không khác gì bản Tuyên Ngôn dành độc lập và các văn kiện lịch sử đòi tự do và công lý của Hoa Kỳ”.

 

Ngay sau khi Nghị Viện Tiểu Bang Virginia thông qua Nghị Quyết 275, chọn ngày 11- 05 là Ngày Nhân Quyền Việt Nam, một nỗ lực đã được phát huy trong cộng đồng Người Việt Tị Nạn để vận động Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ cùng chấp nhận ngày 11- 05 là Ngày Nhân Quyền Việt Nam.

 

Tại Thượng Viện Liên Bang, Nghị Sĩ Charles Robb đệ trình Dự thảo Nghị Quyêt S.R. 168, với sự đồng bảo trợ của 19 Nghị Sĩ. Tại Hạ Viện Liên Bang, nữ Dân Biểu Leslie Byrne đệ trình Dự thảo Nghị Quyết H.R. 333, với đồng bảo trợ của 221 Dân Biểu. Cả hai

Dự thảo cùng có nội dung tương tự như Nghị Quyết 275 của Nghị Viện Tiểu Bang Virginia.

 

Cộng Đồng người Việt tại khắp các tiểu bang đã tích cực vận động các đại diện dân cử tại địa phương mình. Hai Dự thảo 168 và 333 đã được lưỡng viện Quốc Hội tu chính, trở thành Dự thảo chung SJ 168, và được thông qua với đa số tuyệt đối, chuyển sang Hành Pháp ngày 20 tháng 05, năm 1994. Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành ngày 25 tháng 05, năm 1994, trở thành Công Luật số 103-258 (Public Law No. 103-258), quy định ngày 11-05-1994 là Ngày Nhân Quyền Việt Nam ("Vietnam Human Rights Day").

 

Từ năm 1995, Ngày Nhân Quyền Việt Nam đã được tổ chức trọng thể hàng năm tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ. Cũng nên ghi nhớ: Hoa Kỳ là nơi tập trung của hầu hết các sắc dân trên thế giới, nhưng chưa có người nước nào, ngoài Cộng Đồng Người Việt, thành công trong việc vận động để chính thức có được một Ngày Nhân Quyền cho quê hương mình.

Ba Bui: Qua Dòng Thời Sự

!6Vang4Tot
16-vang-4-tot-450x343
ba-dinh-vao-hoi-dong-nhan-quyen-450x514
Babui-BaocaoNingaymaicobieutinh
babui-danlambao-chxhcnvn doc lap tu do hanh phuc
Babui-danlambao-MiengLoiZomVemBanNuoc
Babui-danlambao-vietnamConHayMat
babui-DongVatNhaiLaiBaDinh
babui-luat dat dai-danlambao
BaBui-NguyenBaThanh
babui-PheVaTuPhe
babui-RUNG-NUI-BIEN-XA
babui19-HoangSaTruongSa
babui_01201408-ConDangConMinh
babui_02012015-BaDungRaChieu
babui_02062014-CongHam1958
babui_032012-CongAn-CaoHo
Babui_04122014-PhatCoDoChaoCoVang
babui_052013_3-TruongSa-HoangSa
babui_062013-CongHam1958-ThanhDo1990
babui_062013-VungCamDanhBat
babui_062013_-Tap-Sang
babui_07012015-CharlieHebdo
Babui_07092014-DenCu
babui_072010-BoMayQuanLon
babui_08122014-SauBoLapRoiAi
babui_09012015-ChoBacKinh
babui_11012015-JeSuiseCharlie
babui_112913_06-NguyenBacSon
babui_122013-MuoiSau-Bon
babui_14122014-DauHangVoDieuKien
babui_201308-Bloggers
babui_27052014-DaiHang
babui_CA dan ap
babui_danchimviet_112913-NhoOnBacDang
bacchautahaycungnhaugiunuoc-BaBui
BacHo-GiaTre-babui_21082014
ban-tay-ta-lam-nen-tat-ca
Bao_cao_thanh_tich_danh_sap_mang-BaBui
BeMajcHoiNghi6-babui
biachuquyen-BaBui
biendaocuadangta-Babui
BienDong1-thang7-Babui
bo_lap-babui
bon-ban-nuoc-ba-dinh
BonTot-BaBui
BonTotMuoiSauChuVang
BoTuBlogger
CANDSauKhiLayCung-BaBui
CasnhCuaTuDo-Babui
CauCuuQuanThay-BaBui
ChaConNguyenTanDung-BaBui
chuotvabinh
CoChiMo
coi_chung_nem_chuot_vo_binh-babui
ConDangConMinh-babui_08112014
CONG VAN HOA TOC
CongAn
CongAnVN-babui
CongHam-BaBui
congham1958
CongHam1958-babui_02062014
CongLyCuaDangAKBadinh
CongLyVN-BaBui
CongNhanTau
ConThuyenXaNghia
Cubathucvietnamngu-babui
Cudamknockout-babui-danlambao
dai-hoi-DDEN-CU-lan-thu-XI-BaBui
daituhienphap-babui
DangCS
DangCSVN-babui_20032014
DanHopXuongBaDinh-babui_27122014
DanKhoanHD-981-babui_29052014
Dem_nay_Bac_khong_ngu-BaBui
DemChuongDanhXuPhuTang
DenCu
di-ve-dau--BaBui
dieu-nhay-sol-do-mi-mung-ngay-17-thang-2-BaBui
dong-dao-ba-dinh--450x521
facebook-tu-hang-pac-bo--417x550
GIAI PHONG MN-Babui
GiaiPhong-babui_042012_3
giaodieu_mao_mac-KyCuc
GopY-HienPhap-Babui_012013
HaiChienGacMa-babui_01122014
Hat-giong-do-BaBui
HayTinhThucDungSo-babui_09122014
hoang-hon-tren-vinh-ha-long-BaBui
HoangPhuNgocTuong-babui_122010_4
HoangSa -BaBui
HoChiMinh-BaBui
HOInghi10
HoiNghiThanhDo
HoiNghiThanhDo-babui_14102014
HoiNghiTrungUong10-babui-danlambao
HonDaCanDuong-babui_042012_1
hong-kong-vs-china-BaBui
HongKong
HoTrucBach-babui_03082014
Hoáng-TruongSa-babui_082010_14
huy-chieu-phim-ca-ngoi-Giap-
JesuisCharlie
Khi-dang-ki-niem-ngay-4-tot-BaBui
Khi-dang-ki-niem-ngay-BienGioi17-2-BaBui
KhongTuBaoSapDoiTien-BaBui
KichBanTheoDomAnTan-BaBui
LangTamCuaLoaiGamNham
laydanlamgoc-BaBui
LuongY-BaBui
MoHinhDongCoNoBaDinh-babui_052013_1
MungXuanAtMui
NganSongCamChoThoiDai
Nguoi-gieo-hat-trong-CCRD
nguoi_buon_gio-babui
nguybadinhbabui
NguyenHuuCau-BaBui
NuocManVungAng-BaBui
NuocVN-babui
ong-chu-qua-song-sau-39-nam-giai-phong
ong-chu-qua-song-sau-39-nam-giai-phong-BaBui
PhienToaCongAnGietNguoi-babui
PhimSongCungLichSu
PhungQuangHaiVaBoNhi
PhungQuangThanh_Cho_Ba_c_Kinh_babui_danlambao
QuanHeVietMy
QuocKhanh2-9
SeCoMotNgay-444x550
tam-an-dau-BaBui
ThamNhung-BaBui
ThanhDo-babui_14102014
ThuNgo-babui-danlambao
ThuNgo-babui_06082014
ThuocMy-babui_082010_7
TienSiDanhDuThaiLan-TrongLu-BaBui
TrienLamCaiCachRuongDat
TroiSinhBaNamConSinhMinh
TrongLu-BaBui
TrungThu-DenCu
TrungUongDangVN-BaBui
tu-do-ngon-luan-babui
Tu-Sang-den-My-BaBui
TuBanDo-BaBui
TuBanDoRuaVang-babui_042013_5
TuDoBaoChi-BaBui
TuTuongHoChiMinh
VanGiang-BaBui
Vaosinhratu
VienKhongTu
VienKhongTuVN
VN
vtt-55-apr-8-luat-la-tao-BaBui
VuaHopTacVuaDanhTrau-babui_29112014
Vung len nhan dan VN anh hung-Babui-danlambao
Vuon-HangBacPo-640
weareone-freedom
XamLang-babui_032010_7
001/157 
start stop bwd fwd

Đăng theo thứ tự mới/cũ